Endring i vilkår

29. juni 2018

Vi har oppdatert våre vilkår gjeldende fra 01.08.2018

Endringer:

Oppsigelsestid for alle produkter er inneværende + 1 mnd. Dette gjaldt tidligere kun fiberprodukter.
Bindingstid for alle produkter er 12 mnd. fra oppkobling. Dette gjaldt tidligere kun fiberprodukter.

Våre vilkår