Sund Bredbånd

Hastighet

Hva påvirker hastigheten på bredbåndet?

Under har vi beskrevet ulike forhold som kan ha påvirkning på hastigheten vi kan levere, og den opplevde hastigheten hjemme hos deg.

1. Velg riktig trådløst nett

Dersom du har fått installert modem med to trådløse nett, bør du velge nettet med 5Ghz for den beste opplevelsen. De aller fleste moderne PCer, nettbrett og telefoner støtter denne standarden. Den tekniske forskjellen mellom de to trådløse nettene er at det ene kjører i 2.4Ghz, mens det andre (merket med 5G) kjører i 5Ghz, og er en nyere standard. Enkelt forklart gir 5Ghz-nettet høyere hastighet, mens 2.4Ghz gir litt bedre rekkevidde.

2. Bruk riktig utstyr

Bruk alltid utstyr som er tilsvarende / bedre enn det Sund Bredbånd anbefaler (modem, ruter, dekoderboks). Ta kontakt med oss før du ev. benytter annet utstyr enn det vi leverer.

3. En maskin av gangen

Har du flere datamaskiner, eller annet utstyr som deler samme bredbåndsoppkobling (f.eks. bredbåndstelefon), vil disse stjele båndbredde fra hverandre. Slå derfor av, eller kople ut de andre maskinene, før du sjekker kapasiteten på abonnementet ditt.

4. Slå av det trådløse nettverket

Slå av det trådløse nettverket før du utfører test av bredbåndshastighet. Koble deretter datamaskinen med kabel direkte til et nettverksuttak i modemet. Trådløs oppkobling, eller trådløse nettverk, vil i mange tilfeller ikke klare å overføre den kapasiteten du får inn til modemet over til datamaskinen. Det er viktig å tenke på dette når du bruker Internett til handlinger som krever mye båndbredde, for eksempel direktevisning av TV-program, filmer osv.

5. Datamaskinen

Har du en gammel datamaskin, et gammelt nettverkskort, for lite minne eller en treg prosessor (CPU)? Utstyrets kvalitet påvirker opplevelsen av kapasitet. Dersom det er mulig, test bredbåndskapasiteten på abonnementet ditt med en annen datamaskin og sammenlign resultatene. Da vil du lettere se om problemene er relatert til utstyret eller til abonnementet.

6. Virus og skadelig kode

Undersøk om datamaskinen er angrepet av virus eller spyware (spionprogrammer). Virus og spyware kan skade maskinen og ta mye kapasitet. Dermed blir både maskinen tregere og bredbåndskapasiteten dårligere. Noen virus utnytter bredbåndet for å laste ned eller sende innhold fra maskinen uten at du merker det på annen måte enn at ”alt blir tregere”. Les mer om virus og spyware på Nettvett sin hjemmeside.

7. Slå av unødvendig programvare

Før du tester, bør du forsikre deg om at ikke annen programvare som krever mye bredbåndskapasitet er aktiv på maskinen. Dette kan for eksempel være fildelingsprogrammer. Disse kan være aktive selv om du er ferdig med egen filoverføring. Slå dem derfor av før du tester.

8. Passordbeskytt det trådløse nettverket

Det er svært viktig at du passordbeskytter det trådløse nettverket. Hvis ikke kan andre enn de du har gitt tilgang bruke bredbåndsabonnementet ditt. Dette vil senke kapasiteten, og du risikerer også at nettverket ditt brukes til ulovlige handlinger. Les mer om sikre passord på sundb.no.

9. Radiobredbånd – en delt ressurs

Radiobasert bredbånd er en delt ressurs, noe som innebærer at kapasiteten vil variere over tid, ut i fra hvor mange som er på nett samtidig i området som dekkes av basestasjonen. Dette innebærer at oppnådd hastighet ikke alltid vil være tilsvarende oppgitt maksimalhastighet. Dette er også årsaken til at maksimalhastighet er angitt med «inntil». Når det gjelder radiobasert bredbånd er det avgjørende at bredbåndsantennen monteres på utendørs vegg med den flate siden mot basestasjonen, og med fri sikt til basestasjonen uavhengig av årstid.

10. Test flere ganger

Når mange er på nett samtidig, for eksempel ved store hendelser som mange vil følge med på, kan hastigheten gå ned. Forsøk derfor å måle kapasiteten til ulike tider på døgnet, slik at du oppnår et representativt gjennomsnitt.

Påvirkning – Massive objekter

Trådløse nettverk brukes stort sett innendørs, og blir påvirket av mange ting. Vegger og gulv kan ha stor betydning for ytelse, det samme gjelder andre massive objekter som f.eks. møbler. Bor du i hus eller hytte av en hvis størrelse vil det kunne være vanskelig å oppnå god trådløsdekning i alle rom. Dette gjelder spesielt for hus og hytter med solide tømmervegger. Med kablet nett unngår du dette problemet.

Kontakt oss

Ved problemer med hastighet eller ved mistanke om dårlig signalnivå, kontakt kundeservice.