TV-oppgradering: Vi oppgraderer vårt TV-tilbud sammen med Canal Digital Kabel

24. januar 2018
TV Sund Canal Digital
Er du klar for en TV-oppgradering?

TV-oppgradering hos Sund Bredbånd: I februar får du et nytt og bedre TV-tilbud

I februar foretar Sund Bredbånd og Canal Digital Kabel en større oppgradering i nettet som vil gi deg mer stabile TV-signaler og et utvidet TV-tilbud med over 100 TV-kanaler i Valgfri Grunnpakke. TV-oppgradering omfatter både Aukra (1. februar) og Midsund (7. februar).

Velg dine favorittkanaler

Grunnpakken består av en fast del som inneholder mange av de store norske og internasjonale kanalene, og en valgfri del der man velger 15 kanaler selv. I forbindelse med omleggingen gir vi deg mulighet til å velge nye valgfrie kanaler. Du velger enkelt og kostnadsfritt dine kanaler på kabel.canaldigital.no/minside.

Praktisk informasjon

Selve omleggingen vil foregå mellom klokken 10.00 og 12.00. Det er viktig at du etter klokken 12.00 tar en fabrikk-reset av dekoderen/kortleseren din og foretar et nytt kanalsøk. Se mer informasjon lenger ned, eller på baksiden av brevet du har fått tilsendt fra Canal Digital, for beskrivelse av hvordan dette gjøres på de mest brukte boksene. For andre bokser se kabel.canaldigital.no/hjelp for informasjon. Det er viktig at du gjør en fabrikk-reset av dekoderen din for å unngå at dine tidligere valgte kanaler blir borte.

Har du en TV med innebygget dekoder (IDTV) må du foreta et kanalsøk på din TV. Se brukermanualen for din TV hvordan du gjør dette.

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Canal Digital kundeservice på telefon 915 06090, eller Sund Bredbånd på telefon 400 01 026.

Slik foretar du et søk på dekoderen

  1. Trykk MENU. Velg INNSTILLINGER, deretter INSTALLASJON.
  2. Tast inn dekoderens PIN-kode, selvvalgt kode (standard: 1234) og trykk OK.
  3. Velg FABRIKKINNSTILLINGER.
  4. På neste skjermbilde velger du JA under FABRIKKINNSTILLINGER og trykker på FORTSETT.

  1. Trykk MENU. Velg INNSTILLINGER og trykk rød knapp på fjernkontrollen.
  2. Tast inn dekoderens PIN-kode, selvvalgt kode (standard: 1234). Bekreft koden med OK.
  3. Alle kanaler og innstillinger blir slettet, viser nå menyen for  FØRSTEGANGSINSTALLASJON. Følg instruksjonene videre.

  1. Trykk MENU.
  2. Velg DEKODERINNSTILLINGER.
  3. Deretter FABRIKKINNSTILLINGER. Valgene bekreftes ved å trykke OK.

Du må selv gjøre et kanalsøk og fabrikk-reset på TV-en. Se i brukerveiledningen til TV-produsenten din for hvordan du gjør dette. Ofte må du gå inn i Meny-innstillingene på TV-en din. Fremgangsmåten vil variere etter hvilken TV-modell du har.

Vi ønsker deg fortsatt fine TV-opplevelser!

Kundeservice