Vilkår for bredbånd og TV fra 01.01.2018

23. november 2017
Nye vilkår for bredbånd og TV gjeldende fra 01.01.2018.
Nye vilkår for bredbånd og TV gjeldende fra 01.01.2018.

Vi har oppdatert våre vilkår for bredbånd og TV gjeldende fra 01.01.2018.

VILKÅR FOR BREDBÅND OG TV

Oppdateringene gjelder

§ 3 Pris
Prisvarsel vil bli gitt minimum 1 måned før endring trer i kraft.

§ 16 Oppsigelsestid
Oppsigelsestid er inneværende måned + 1 måned.
Kunder i bindingstid kan først si opp abonnementet med virkning etter bindingstidens utløp.