Priser på bredbånd og TV fra 01.07.2020

12. mai 2020
NWL_0627-Editw

Fra 01.07.2020 får vi nye priser på enkelte av våre bredbånd- og TV-produkter. Det er aldri hyggelig å øke prisen, derfor er vi glade for at vi på tross av denne prisøkningen fortsatt har svært konkurransedyktige priser.

Priser på bredbånd og TV gjeldende fra 01.07.2020

Priser på fiber 

Priser på fiber fra 01.07.2020 Pr. mnd.
BREDBÅND VIA FIBER: 100/100 – Ny pris

Leveres med hastighet inntil 100/100 Mbit/s

599,-
BREDBÅND OG TV VIA FIBER: 100/100 – Ny pris

Leveres med Telenor T-We og bredbånd med hastighet inntil 100/100 Mbit/s

899,-
BREDBÅND VIA FIBER: 300/300 – Ny pris

Leveres med hastighet inntil 300/300 Mbit/s

699,-
BREDBÅND OG TV VIA FIBER: 300/300 – NY pris

Leveres med Telenor T-We og bredbånd med hastighet inntil 300/300 Mbit/s

999,-
BREDBÅND VIA FIBER: 500/500 – Uendret pris

Leveres med hastighet inntil 500/500 Mbit/s Inkl. Premium Wifi

899,-
BREDBÅND OG TV VIA FIBER: 500/500  Uendret pris

Leveres med Telenor T-We og bredbånd med hastighet inntil 500/500 Mbit/s inkl. Premium Wifi

1099,-

Sund Bredbånd jobber kontinuerlig for å gi deg en god bredbåndsopplevelse, og en økning i våre priser er en direkte konsekvens av økte drifts-, vedlikeholds- og innkjøpskostnader. Vi foretar årlig store investeringer i utbygging og oppgradering av vårt bredbåndsnett for å sikre gode og trygge bredbåndleveranser. Kostnad pr. kunde har økt, og vi gjør derfor en prisøkning for å sikre et fortsatt godt tjenestetilbud. Vi er fortsatt svært konkurransedyktige på de produktene som blir berørt av prisjusteringen, og ligger fremdeles godt under prisen i markedet på tilsvarende produkt.

Hva skjer dersom jeg er i binding?

Du vil ikke få en prisjustering i bindingstiden, men etter endt bindingstid vil den justeres.

Vilkår

Du finner vilkårene for avtalen din på vår hjemmeside. Les mer om vilkårene her.

Kundeservice

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med våre hyggelige kundebehandlere på telefon 40 00 10 26 eller pr. epost: post@sundb.no. Vi har åpent fra kl. 08.00-15.00.

Vi gjør oppmerksom på at du har rett til å si opp abonnementet ditt som en følge av prisendringen, med virkning fra tidspunktet endringen trer i kraft.