Sund Bredbånd deler ut sponsormidler

1. mars 2024

Utdelte midler skal skal gå til prosjekter som er med og skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi legger også vekt på prosjekter som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.

Søknadsfrist er 15. mars og 15. oktober

I tillegg til langsiktige sponsoravtaler, deler vi ut sponsormidler to ganger i året.
Utdelte sponsormidler går til ulike prosjekter som er med og skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi legger også vekt på prosjekter som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.
Søknadsfrist er 15. mars og 15. oktober.
De som får tildelt midler får beskjed, og blir presentert på Sund Bredbånd sin hjemmeside. Vi har dessverre ikke mulighet til å svare alle som søker og som ikke får tildelt midler.
Vi mottar flere mange henvendelser i året og har laget noen retningslinjer for å kunne håndtere den store søknadsmengden.

Kriterier for å motta sponsormidler

Vi vurderer søkere etter disse kriteriene:

 • Søknader som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.
 • Lag og foreninger basert på frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
 • Prosjekter til glede for mange i nærmiljøet blir prioritert.
 • Alle søknader må sendes inn via vår søknadsportal.

Du kan søke om inntil kr 10.000, – til prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vår strategi er å gi litt til mange, i stedet for mye til få.

Sund Bredbånd har ikke anledning til å sponse:

 • Søknader som sendes via andre kanaler
 • Kommersielle arrangement
 • Religiøse organisasjoner
 • Politiske organisasjoner
 • Bygninger/infrastruktur/drift/vedlikehold
 • Kontant betaling
 • Enkeltpersoner-utøvere
 • Russebusser/ russegrupper
 • Enkeltstående reiser/turer
 • Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø, inkludert kamp- og risikosport

Søk om sponsormidler her.