Regjeringen innfører moms på nyhetskanaler

1. februar 2023
Moms på nyheter_liggende

I det nye statsbudsjettet valgte regjeringen å fjerne momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester fra 1. januar 2023. Det betyr at prisen på TV-pakken din øker.

Da regjeringen la frem det nye statsbudsjettet 15. desember 2022 valgte de å fjerne momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester, som digitale nettaviser og nyhetskanaler. Det betyr at du nå må betale en avgift til staten (kalt merverdiavgift/mva./moms) når du kjøper slike tjenester.

Prisen på TV-pakkene øker derfor med kr 22 per måned fra 1. februar 2023.

 

Har du spørsmål om prisendringen?

Under finner du ofte stilte spørsmål og svar.  Skulle du likevel ikke finne svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med kundeservice.

 

Hvordan er prisen beregnet?

Prisen har tatt utgangspunkt i andelen av TV-pakken din som tidligere har vært fritatt for merverdiavgift. Med de nyhetskanalene som ligger i TV-pakkene vil dette utgjøre kr 22 per måned.

 

Kan jeg si opp nyhetskanalene mine?

Nei, så lenge nyhetskanalene inngår i TV-pakken din, kan du ikke si opp enkelte kanaler.

 

Gjelder prisendringen om jeg bor i borettslag?          

Ja, bor du i et borettslag gjelder prisendringen også for deg. Mer informasjon vil bli gitt fra styret i borettslaget.

 

Gjelder prisendringen om jeg har kampanjepris i en avtalt periode med bindingstid?

Ja, denne prisendringen gjelder selv om du har kampanjepris i en avtalt periode med bindingstid. Med utgangspunkt i avtalevilkårene pkt. 3.6, kan Svorka gjøre prisendringer om de skyldes pålagte avgifter fra offentlige myndigheter.

Under kan du se utdraget fra avtalevilkårene pkt. 3.6.

«3.6 Vilkårsendringer til kundens ugunst kan alltid skje som følge av endring i avtalte kringkastingstjenester, jf. pkt. 5, herunder innsettelse av erstatningsprogram jf. pkt. 5.2, endringer i gjeldende rettsregler, pålegg fra offentlige myndigheter, endringer som skyldes pålagte skatter og avgifter og andre endringer som skyldes forhold utenfor leverandørens kontroll. Kunden skal gjøres oppmerksom på slike endringer via infokanal, nettsted og, ved slike prisendringer, i den faktura som implementerer prisendringen.»

 

Kan jeg si opp abonnementet mitt?

Ja, det kan du, men siden dette er en prisendring myndighetene har pålagt oss gir ikke dette deg en hevingsrett. Du kan altså ikke si opp avtalen med umiddelbar virkning, men etter de vanlige vilkårene for oppsigelse. Det betyr for eksempel at har du bindingstid, gjelder fortsatt denne. 

 

Hvorfor øker prisene igjen?

Denne prisøkningen kommer som en direkte følge av at regjeringen fjernet momsfritaket i det nye statsbudsjettet før jul og er en avgift til staten, ikke til Svorka.

Prisøkningen 1.1.23 var en ordinær prisøkning, som vi må gjøre av og til.