Sund Bredbånd

Betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse

Av og til kan man komme i en situasjon hvor man har behov for å be om betalingsutsettelse, og vi ønsker å være behjelpelige med dette så langt som mulig. Du kan søke om betalingsutsettelse ved å kontakte oss på telefon 40 00 10 26 eller pr. epost post@sundb.no.

For å søke om betalingsutsettelse må alle tidligere fakturaer fra oss være betalt. Husk å søke om betalingsutsettelse før forfallsdato.

Du kan selvsagt dele opp regningen om du ønsker det, men hele summen må være betalt innen forfallsdato hvis ikke betalingsutsettelse er avtalt. Det er viktig at samme kidnummer oppgis på alle innbetalingene.