Sund Bredbånd

Utbygging

Fiberutbygging pågår

Vi i Sund Bredbånd jobber hardt for at vår region skal ha et best mulig bredbåndstilbud, og at våre kunder skal være mest mulig fornøyde. En viktig del av dette er å bygge ut fiber til flest mulig i Aukra og Midsund.

Siden utbygging av fiber er svært ressurs- og kostnadskrevende, ber vi om forståelse for at vi må ferdigstille pågående prosjekter før vi kan starte på nye. Meld gjerne din interesse til oss, det vil bidra til en mest mulig korrekt prioriteringsliste.

Dersom du bor i et felt hvor det ikke er bygd fiber, og vi ikke har startet salg enda, kan du melde din interesse for fiber til oss. Vi lagrer informasjon om alle som melder sin interesse, og felt som er tilgjengelige for utbygging og har mange interessenter kan bli prioritert opp på våre lister. Alt du trenger å gjøre er å kontakte kundeservice, informasjon finner du her.