Sund Bredbånd

Radiobredbånd

Radiobredbånd

I områder hvor det ikke finnes kabler i bakken, har vi bygd ut radio-/trådløs teknologi.

For å bli radiokunde må du:

  • Ha fri sikt til en av våre sendere.
  • Ligge innenfor dekningsområdet vårt. Dette vil variere avhengig av topografi og type sender.
  • Ha en antenne fra Sund Bredbånd.

Er du i tvil om signalene blir gode nok, ta kontakt, så kan vi hjelpe deg å teste forholdene.

Svake signaler kan føre til at kapasiteten på ditt bredbånd blir redusert.

Det er ingen begrensning på nedlastet datamengde hos oss. Dette er en fast installasjon og kan ikke sammenlignes med mobilt bredbånd.

Bruksområder

Abonnement

Surfing/e-post

Nedlasting

Opplasting

IP Telefon

Nett-TV

Standard v v v v v
Max v v v v v

Utendørsantenne

Vi anbefaler alltid en antenne for utendørs montasje. Denne antennen gir best signalforhold og er det eneste som egner seg der avstanden til vår sender er stor og/eller høy kapasitet ønskes.

Det er fullt mulig å montere dette selv; vi leverer en «gjør det selv»-pakke med innendørsenhet, kabel, antenne og veggfeste for montering av antenne på vegg pekende mot vår sender.

Våre standard veggfester gjør at antennen ikke er hevet mange centimeter fra innfestepunktet, men vi har også forlengerrør for å heve antennen hvis dekningsforholdene hjemme hos deg tilsier at du bør gjøre det. Disse rørene kobles enkelt til et standard veggfeste.

Ta kontakt med oss mens du justerer antennen, slik at vi får finjustert og optimalisert signalnivået for best mulig bredbåndsforbindelse.

Senderoversikt

På vår senderoversikt kan du se hvor vi har våre sendere. På grunn av lokale variasjoner i topografi, valgte teknologiløsninger og kapasitet vil ikke alle våre produkter kunne tilbys fra alle sendere.

Generelt gjelder regelen at dekning oppnås hvis man befinner seg innenfor dekningsområdet vårt og har fri sikt til senderen. Hvis du er i tvil om du er innenfor dekningsområdet til aktuell sender, kan du låne utstyr av oss for å teste dette. Ta kontakt med oss på tlf. 40 00 10 26 for nærmere informasjon.